Pesan Menukik Filsuf ke Majikan - TitahKita.com -->

Pesan Menukik Filsuf ke Majikan

KYAI Mini kembali menyampaikan ceramahnya.

Diutarakan:

Suatu ketika ada majikan yang nampak sombong dengan tunggangannya atau kendaraannya.

Tidak hanya itu. Majikan juga sombong dengan pakaian dan perhiasannya.

Ah...lebih dari itu.

Masih juga sombong dengan jasa dan kemulian pendahulunya.

Lalu seorang filsuf memberi pesan menukik.

"Bila tuan sombong kepadaku dengan kudamu yang gagah dan indah. Maka, yang gagah dan indah itu adalah kudamu."

"Bila tuan sombong dengan pakaian dan perhiasan yang bagus. Maka, yang bagus itu adalah pakaian dan perhiasanmu."

"Dan bila tuan sombong dengan jasa dan kemuliaan bapak-bapakmu. Maka, yang mulia dan berjasa adalah mereka, bukan kamu."

Begitu pesan Kyai Mini -- mengutip dari salah satu buku karya Ahmad Syafii Maarif. (titahkita.com)

0 Response to "Pesan Menukik Filsuf ke Majikan"

Post a Comment